Gravity Slim – Anila Kalleshi’s Center

Gravity Slim – Anila Kalleshi’s Center

Metoda “GravitySlim” doli si rezultat i kërkesave për një jetë më të shëndetshme në kohët moderne.
Në fakt kjo teknologji është një kombinim trajtimi me aparaturën GravitySlim dhe një regjimi ushqimor e cila ndihmon në arritjen e uljes në peshë në një kohë të reduktuar duke arritur masën e dëshiruar me anë të eleminimit të: celulitit, yndyrat e lokalizuara, mbajtjes së lëngjeve si dhe për të ruajtur linjat e trupit.

Kjo metodë është menduar për t’u realizuar në mënyrë natyrale, pa e tepruar me dieta ekstreme, thjesht duke modifikuar mënyrën e të ushqyerit përkrah përdorimit të infrave të kuqeve në mungesë të gravitetit.
Objektivi është ofrimi i një zgjidhje të lehtë dhe të shpejtë ku çdo trajtim është i personalizuar duke u bazuar tek pesha, mosha, struktura fizike, duke u bazuar tek nevojat biologjike dhe psikologjike që ka një një njeri për të patur një jetë të shëndetshme.

Trajtimet individuale vijnë nga të garantuara nga një staf ekspert profesional për ushqyerjen dhe dobësimin natyral. Ata ndjekin ecurinë e klientit nëpërmjet metodave bashkëkohore si skype, whatsapp, duke qëndruar në kontakt të vashdueshëm deri në arritjen e objektivave të kërkuara.
Nëpërmjet këtij shërbimi klientët ndiqet gjatë gjithë proçesit, duke i shoqëruar këto trajtime me ushqime më të shëndetshme, cilësorë, të ekuilibruara.

Takimi i parë konsiston në njohjen e mbipeshës, plotësimin e formularëve si dhe analizën trupore te sejcilit si dhe përcaktimi i terapisë të nevojshme. Këto proçesi janë themelorë ndaj nuk duhen ndërprerë pë asnjë lloj arsye. Çdo klient duhet informuar gjatë gjithë kohës për rezultatet e arrira, duke vendosur në qendër të vëmendjes të gjithë dyshimet që ai mund të ketë pasi këto janë ndryshime themelorë në trupin dhe jetën e tij.

Operatori i cili përdor metodë “gravityslim” duhet të jetë shumë profesional dhe të informojë klientin në lidhje me të gjithë proçeset që duhet të kalojë, ndryshimet ushqimore. Ai duhet të ndihmojë klientin në çdo vështirësi që has, gjithashtu të kujdeset se po ndjek planin ushqimor të ofruar.
Protokolli standart i “GravitySlim”

Protokolli Detoks

Ky program është i dobishëm si fillim për çdo proces për personat që duan të ruajnë peshën ideale, është i domosdoshëm për eleminimin e toksinave. Për çdo 2 – 3 litra ujë është e këshilluar që të pihet dhe një çaj bimor i holluar.
1° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 32 Graviteti 9
2° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
3° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-5 Infra të kuqe 37 Graviteti 9
4° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 37 Graviteti 10

Protokolli “dobësim 5% në peshë”
1° Java Dy/tre javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
2° Java Dy/tre javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 35 Graviteti 10
3° Java Dy/tre javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 37 Graviteti 10
4° Java Dy/tre javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 10

Protokolli “dobësim 5 nga 10 kg”
1° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
2° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 35 Graviteti 10
3° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 35 Graviteti 10
4° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 37 Graviteti 10
5° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 39 Graviteti 11
6° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 39 Graviteti 11
7° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 39 Graviteti 11
8° Java Tre javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 39 Graviteti 12

Protokoll dobësimi
1° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
2° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
3° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
4° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 35 Graviteti 10
5° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 37 Graviteti 10
6° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 37 Graviteti 10
7° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 11
8° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 12

Protokolli “ruajtia e ujit”
1° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 37 Graviteti 10
2° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 37 Graviteti 10
3° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 2-3 Infra të kuqe 40 Graviteti 10
4° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 40 Graviteti 10
5° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 40 Graviteti 10
6° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 11
7° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 42 Graviteti 11
8° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 42 Graviteti 11

Protokolli unifikues
1° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
2° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 35 Graviteti 9
3° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 35 Graviteti 10
4° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 35 Graviteti 10
5° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 37 Graviteti 11
6° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 37 Graviteti 11
7° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 12
8° Java Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 13

Protokolli “mirëbajtës”
1° Muaji Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 40 Graviteti 9
2° Muaji Dy javor Minuti 25 Shpejtësia 3-4 Infra të kuqe 40 Graviteti 9
3° Muaji Një herë në javë Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 10
4° Muaji Një herë në javë Minuti 25 Shpejtësia 4-5 Infra të kuqe 40 Graviteti 10

Programet janë reduktuar për arsye shëndetsore në mënyrë që të arrihen objektivat. Gjatë kësaj kohe operatori duhet të verifikojë që gjatë dobësimit klienti nuk pëson ndryshime të panevojshme.
Në tre minutat e parë duhet të fillojë me gravitet dhe shpejtësi minimale për fazën e ngrohjes muskulare.
Gjatë dy minutave të fundit makineria e ul gravitetin dhe rrezet e kuqe në zero duke sjellë dhe uljen e shpejtësisë.
Është e këshillueshme që të përdoren dhe mikroelementë shtesë.

Pesha ideale
Pesha ideale mund të llogaritet në forma të ndryshme, por nuk ekziston një formulë perfekte. Duke qenë se duhen marrë shumë elemente parasysh çdo formulë ka një difekt nuk iu këshillojmë të përdorin këto tabela për meshkuj dhe femra ndonëse janë shumë praktike dhe fuksionale.

Femra për moshën mbi 25 vjec
Gjatësia në cm Dobësim i lehtë Dobësim normal Dobësim i fuqishëm
150 cm 42.7 – 45.9 kg 44.5 – 50.0 kg 48.2 – 55.4 kg
155 cm 45.0 – 48.6 kg 47.2 – 52.9 kg 50.8 – 51.1 kg
160 cm 47-6 – 51.2 kg 49.9 – 53.3 kg 53.5 – 60.8 kg
165 cm 50.3 – 53-9 kg 52.6 – 59.0 kg 56.5 – 64.6 kg
170 cm 53.4 – 57.5 kg 56.1 – 62.9 kg 60.2 – 67.9 kg
175 cm 57.0 – 61.1 kg 59.7 – 66.5 kg 63.8 – 71.5 kg
180 cm 60.5 – 65.5 kg 63.3 – 70.1 kg 67. 3 – 75.9 kg

Meshkuj për moshën mbi 25 vjec
Gjatësia në cm Dobësim i lehtë Dobësim normal Dobësim i fuqishëm
160 cm 52.2 – 55.8 kg 54.9 – 60.3 kg 58.5 – 65.3 kg
165 cm 55.0 – 58.0 kg 57.5 – 63.2 kg 61.2 – 68.9 kg
170 cm 57.9 – 62.0 kg 60.7 – 66.6 kg 64.3 – 72.9 kg
175 cm 61.5 – 65.5 kg 64.3 – 70.4 kg 68.5 – 77.0 kg
180 cm 65.1 – 69.6 kg 67.8 – 74.5 kg 71.9 – 80.9 kg
185 cm 68.6 – 73.4 kg 71.4 – 79.0 kg 76.0 – 85.3 kg
190 cm 72.2 – 77.2 kg 75.3 – 83.5 kg 80.3 – 89.8 kg

Metoda e fazave operative
Kur një klient futet në një qendër të specializuar duhet pritur nga një ambient profesional me xhentilesë dhe kulturë nga stafi. Ai duhet të ndihet lehtësisht i përshtatshëm me ambientin, mbi të gjitha i qetë.

Skeda e të dhënave të përgithshme
Klienti duhet të japë përgjigje për të gjitha të dhënat e përgjithshme të tij. (tabela)
Skeda e ushqimit aktual të klientit
Klienti duhet të tregohet i vëmëndshëm në plotësimin e skedës për çdo vakt ushqimi (tabela)
Skeda e verifikimit
Kjo skedë plotësohet në fillim të çdo jave për të ndjekur ecurinë që ka patur klienti gjatë trajtimit, por gjithashtu dhe për të ditur llojin e trajtimit ushqimor që duhet të ndjekë në javën vijuese duke ndihmar kështu dhe në gjëndje të mirë psikologjikë të tij.

Plani ushqimor i klientit 
Pasi është plotësuar skeda e të dhënave personale caktohet një takim në të paktën 48 orët e ardhshme në mënyrë të tillë që të caktohet plani ushqimor që do të përdoret. Ky plan ndryshohet cdo 15 ditë  që po ndjek klientit bazuar tek ecuria e tij. Zhvillimi i një jetë shumë të lodhshme, në një punë fikse ka cuar në përdorimin e ushqimeve me shumë kalori, në vitet e fundit. Kjo ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në cilësinë e ushqimit duke qenë se dhe jeta është shumë më stresante se më parë.

Fatkeqsisht globalizimi dhe dhe industrializimi ka ndikur në përkeqsimin e psikologjisë së njerëzve ku të gjitha janë përqëndruar në qëillimin e vetëm, atë të të bëri para. Monopolizimi i informacionit ka ndikur deri tek ushqimet e blera në supermarket, ku nuk ka më kontrolle të sakta. Ata janë ta pasura me kalori, metal, sheqer dhe kanë mungesë të theksuar vitaminash duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në organizmin tonë.

Të ushqehesh shëndetshëm nuk është dicka që mund të realizohet nga çdokush ndaj çdo informacion i sakte i përçuar tek klienti i jep atij besueshmëri në profesionalimin e dobësimit me metodën “Gravity Silm”. Në këtë mënyrë dhe vetë klienti mund të bëjë një seleksionim të mirë të ushqimit që konsumon.
Një nga arsyet pse kjo metodë ka rezultuar e sukseshme është sepse klienti nuk është i detyruar të heqë dorë nga shijet e tij ushqimore, apo të ndryshojë regjimin në mënyrë ekstreme. Jeta e tij ushqimore mbetet brenda pëlqyeshëmrisë së tij duke mos ndryshuar as jetën e tij sociale.

Sindroma Metabolike
Në ditët e sotme puna që zhvillojnë shumica e njerëzëve dhe oraret e tejzgjatura të punës i detyron ata të mos ushqehen shëndetshëm duke përfituar shumë kalori dhe pak vitamina. Mospërthithja e këtyre vitaminave dhe mineraleve, bën që organizmi të mësohet me një mënyrë të ushqyeri duke i dhënë shkak krijimit të çrregullimit ushqimor dhe për pasojë, sindromës metabolike.

Për të folur për krijimin e sindromës metabolike duhet të kemi parasysh që klienti duhet të ketë të pranishëm në të njëjtën kohë të paktën tre elementë ku indi dhjamor ka masën më të lartë dhe dominante. Tek meshkujt varion nga 90 cm, ndërsa femrat 80 cm duke i konsideruar si raste ku obeziteti ka filluar të theksohet dhe indeksi i mases trupore qe është 30kg/m2 (pesha në kg/gjatësi në metër katror).

Masat e përqëndruara të kolesterolit në gjak duhet të jenë më pak se 40 mg/dil tek meshkujt dhe 50 mg/dil tek femra ku përqendrimet e triglicerideve rriten duke në masën 150mg/dil në hipertensionin e arterieve, në vlera superiore 135/80 mmHg dhe gjithashtu në vlera shumë të mëdha glicemike 100 mg/dil. Personat të cilët stimulojnë këtë lloj sindrome janë rreth 14 milion individë, 27% femra dhe 25% meshkuj.

Roli i proteinave
Fjala proteinë vjen nga greqishja e lashtë, protos, do të thotë element i parë. Çdo qelizë trupore përmban proteina, duke nisur që me organet, flokët, dhe çdo gjë prodhon energji në trupin tonë. Rreth 20% e masës trupore të njeriut është proteinë dhe ajo ndikon në pjesë shumë të rëndësishme të trupit të njeriut si psh insulina e cila merret me kontrollimin e shqerit në trup, proteinat e muskujve të cilët realizojnë shpërndarjen e saktë të energjisë në trup, duke ruajtur në këtë formë gjendje të mirë fizike të trupit.

Proteinat janë faktor kyç në mirëmbajtjen e çdo qelizë të gjallë në organizëm. Pasi proteinat janë konsumuar ato shpërbëhen në aminioacide, të cilat ribashkohen për të krijuar proteinat më të rëndësishme në trupin e njeriut. Trupi i njeriut përdor rreth 20 aminoacide të ndryshme nga proteinat për të fuksionuar rregullisht. Shumë prej tyre konsiderohen si aminoacide themelore dhe nuk duhen eleminuar për asnjë arsye nga dietat që ndjekim.
Kur një proteinë përmban aminoacidet themelorë ajo konsiderohet si një proteinë e plotë dhe aftë për të bërë rindërtimin e proteinave të tjera biologjike duke ruajtur në këtë formë një gjëndje fizike të shkëlqyer të trupit.

Në mënyrë që rikrijimi i proteinave të shpërbëra të bëhet në mënyrë sa më efikase është e detyrueshme që trupi të përmbajë 10 – 15% proteina në mënyrë konstante ku 50 – 60% e tyre merret nga produktet e mishit dhe 40 – 50% nga perimet. Mosrealizimi i shpërndarjes së proteinave në formën e duhur ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në gjëndjen fizike të muskujve, mbajtjen e shëndetshme të qelizave të gjalla madje dhe në rritjen e kolesterolit. Për këtë arsye për të patur një trup sa më të shëndetshme është thelbësore të ketë një trajtim ushqimor të pasur me proteina.

Sasia dhe cilësia e proteinave
Raporti i sasisë së proteinave së nevojshme është i ndryshëm në mosha të ndryshme: 2gr /kg /ditë tek të sapolindurit, 1.5 kg/ditë deri në moshën 5 vjeçare, 1–12 g/kg/ditë tek adoleshentët dhe të rriturit. Për të patur më të qartë themi se një njeri me peshë trupore 75 kg duhet të ketë rreth 80 gr proteina në ditë.
Duhet të jemi të kujdesshëm për sasinë dhe cilësinë e proteinave që ne konsumojmë në një ditë.
C.U.D (koficenti i përdorur për tretjen e ushqimit) tregon raportin e azotit të përthithur me atë të gëlltitur duke na dhënë një sasi të saktë të proteinave të përdorura dhe atyre ende të dobishme për funksionim.

error: Nuk lejohet kopjimi!