Historiku i intolerancave ushqimore

Historiku i intolerancave ushqimore

Përkufizimi i intolerancës ushqimore

Është një dukuri e riprodhueshme, që rezulton nga një reagim ndaj një ushqimi, një konservuesi ose alergjeni që nuk shkaktohet ose ndërmjetësohet nga imunogloulinat E (tipike për dukuritë alergjike); ky reagim ndodh edhe kur personi nuk identifikon llojin e ushqimit të futur në organizëm.

Termi intolerancë ushqimore daton që në vitin 1991, alergologu Kaplan (Akademia Ndërkombëtare e Alergjisë dhe Imunologjisë Klinike), prezantoi një artikull me titull “Alergjitë joalergjike” në të cilin ai përshkroi ekzistencën e gjendjeve alergjike që nuk mund të lidheshin me imunoglobulinat E, duke pohuar kështu nevojën për të marrë parasysh ekzistencën e mbindjeshmërisë për shkak të përgjigjes së sistemit imunitar edhe nëse nuk varet nga IgE. Ai raportoi në Kongresin Botëror të Alergologjisë në Shtator 2003 ekzistencën e hipersensitivitetit si pasojë e përgjigjes së sistemit imun nëpërmjet mekanizmave jo-IgE vartës, por për shkak të aktivizimit të përsëritur të qelizave T-helper.

Në mënyrë që të zbulojmë intolerancën ushqimore duhet të ekzistojë një ”helmim” i ngadaltë dhe i vazhdueshëm nga një ushqim i caktuar, i cili çon në formimin e qelizave inflamatore (citokinat) që çojnë në shfaqjen e simptomave me kalimin e kohës. Për këtë arsye intoleranca ushqimore quhet ndryshe sëmundja e akumulimit ose hiperstimulimit. Intoleranca ushqimore dhe alergjitë ushqimore përdoren shpesh si sinonime, por janë dy fenomene krejtësisht të ndryshme.

Përkufizohet alergji ushqimore një reaksion i ndërmjetësuar nga IgE që nis menjëherë ose disa minuta pas konsumit të ushqimit dhe shoqërohen me probleme me frymëmarrjen, nauze, të vjella, urtikarie deri në shok anafilaktik. Intoleranca ushqimore është një reaksion inflamator ndaj ushqimeve që konsumohen shpesh, të cilat duke u grumbulluar në organizëm provokojnë shqetësime që mund të shfaqen deri në 72 orë më vonë nga konsumi i ushqimeve. Pra mund të themi se intoleranca dhe alergjia ushqimore janë shprehje të ndryshme të organizmit ndaj një alergjen.

Alergjitë ushqimore testohen nëpërmjet testeve në lëkurë dhe nëpërmjet marrjes së një kampioni gjaku venoz ku maten antitrupat kundër alergenëve të caktuar. Për kryerjen e testit të intolerancës nevojitet një kampion gjaku venoz, por metodologjia ndryshon nga ajo e alergjisë ushqimore. Metoda e përdorur për diagnostikimin e intolerancave ushqimore konsiston në hapjen e gjakut në lama specifike të cilat përmbajnë ekstrakte ushqimore dhe më pas shihet në mikroskop me metoda citologjike sesi qelizat e bardha dhe të kuqe të gjakut të pacientit reagojnë në kontakt me këto ekstrakte ushqimore.

Historia …… .çfarë është vërejtur në të kaluarën

1991, Alergologu Kaplan (Akademia Ndërkombëtare e Alergjisë dhe Imunologjisë Klinike), prezantoi një artikull me titull “Alergjitë joalergjike” në të cilin ai përshkroi ekzistencën e gjendjeve alergjike që nuk mund të lidheshin me imunoglobulinat E, duke pohuar kështu nevojën për të marrë parasysh ekzistencën. të mbindjeshmërisë për shkak të përgjigjes së sistemit imunitar edhe nëse nuk varet nga IgE. Në fakt, ai këshilloi, kur përballemi me një fenomen të mbindjeshmërisë, nevojën për të kontrolluar të gjithë sistemin e citokinave dhe antitrupave të organizmit.

2003 Carsten Bindslev-Jensen dhe amerikani Hugh Sampson, specifikuan se në një popullatë subjektesh që ankoheshin për reagime ndaj ushqimit, kryerja e një testi ngarkese për tre ditë rresht rezultoi në një përgjigje pozitive në 37% të subjekteve (kundër 2% të cilët përgjigjen në ditën e parë). Kjo do të thotë se në shumicën e rasteve përgjigjet ndaj ushqimit janë përgjigje “akumuluese”, sikur trupi ka pësuar një lloj helmimi të ngadaltë që shkakton shfaqjen e simptomave vetëm pasi të tejkalohet një nivel i caktuar pragu.

Në shtator të vitit 2003, në kongresin botëror të alergologjisë në Vankuver, Hugh Sampson në fakt raportoi ekzistencën e mirëpërcaktuar të mekanizmave imunologjikë jo të ndërmjetësuar nga IgE, por për shkak të aktivizimit të përsëritur të qelizave T-ndihmëse, të cilat shkaktojnë reaktivitet të vonuar.

Këto të dhëna vetëm sa rikonfirmojnë atë që klinika dhe logjika kishin hipotezuar prej vitesh: mundësinë e përdorimit të dietave me rotacion, një armë shumë e rëndësishme në dispozicion të mjekut për të kryer një terapi dietike korrekte që synon nxitjen e rikuperimit të tolerancës tek pacientët. Ushqimet e patoleruara dhe shmangia e dietave të rrezikshme eliminuese, të dobishme vetëm në rast të alergjive të ndërmjetësuara nga IgE, duke lejuar respektimin e shoqërueshmërisë dhe kënaqësisë në lidhje me të ushqyerit duke zbatuar një dietë me rotacion që përfshin disa ditë ushqim falas.

2003 mbi Alergji Astma Immunol, i titulluar IgE dhe jo IgE alergji ushqimore. Disa studiues, siç u theksua më parë, kanë theksuar ekzistencën e një reaksioni imunologjik të lidhur me përsëritjen e stimulimit

Një përditësim i vitit 2004 i botuar në Jaci (Journal Allergy Clinn Immunol), i titulluar Përditësimi mbi alergjinë ushqimore konfirmoi pretendimet e mëparshme dhe rezultatet përkatëse.

2006 Brandt EB et al., J Allergy Clin Immunol 2006 Aug; 118 (2): 420-7, thekson se një ngarkesë e një ushqimi ndaj të cilit ka një intolerancë në prani të marimangave ose mykut mund të përcaktojë qëndrueshmërinë për më shumë se 10 ditë me simptoma të tipit alergjik respirator, edhe në subjekte që nuk kanë IgE për marimangat ose mykun.

2007 Finkelman FD.; J Allergy Clin Immunol 2007-120: 506-15, ekzistenca e një rruge klasike të alergjisë (IgE dhe mastcitet) dhe e një rruge alternative (Granulocitet, PAF, IgG) me të njëjtat efekte.

2010 Historia vazhdon dhe përditësohet ……… lind inflamacioni i ushqimit

error: Nuk lejohet kopjimi!