Kinesiologjia e aplikuar (AK)

Kinesiologjia e aplikuar (AK)

Kinesiologjia e aplikuar (AK)
Kinesiologjia e aplikuar (AK) është një formë diagnoze që përdoret në testimin e muskujve si feedback-u primar për të ekzaminuar se si trupi i personit funksionon. Kur aplikohet si duhet, rezultatet e një diagnose AK do të përcaktojnë formën më të mirë të terapisë për klientin. Meqënëse AK vizaton së bashku elementët kryesore të shumë terapive komplementare, siguron një qasje interdisiplinare ndaj kujdesit shëndetësor.

Në përgjithësi, kinesiologjia e aplikuar zbulon një muskul që teston dobësinë dhe më pas synon të përcaktojë përse muskuli nuk po funksion si duhet. Arsyet për dobësinë e muskujve janë myriad-i dhe mund të përfshijnë dëmtimet, probleme me nervat, dëmtim të nervave, organe disfunksionale, defiçenca nutricionale, alergji dhe probleme emocionale. Praktikuesi më pas do të vlerësojë dhe do të aplikojë terapinë e nevojshme për të eliminuar dobësinë e muskujve dhe të ndihmojë pacientët.

Terapia e përdorur mund të përfshijë manipulim specifik të nyjeve ose mobilizim, terapi të ndryshme miofasciale, teknika kraniale, terapi meridian, nutricion klinik, menaxhim dietik dhe proceura të ndryshme refleksive.

Në disa raste, ekzaminuesi mund të testojë për ndjeshmëri mjedisore ose ushqimore duke përdorur një muskul të fortë për të diagnostikuar çfarë e dobëson atë.

Kinesiologjia e aplikuar përdor triadën e shëndetit (faktorë kimike, mendore dhe strukturalë) për të përshkruar balancën e duhur të kategorive të mëdha të shëndetit.
Triada riprezantohet nga një trekëndësh strukturor i shëndetit  si baza e tij, ndërsa anët anësore përfaqësojnë shëndetin mendor. Kur një person përjeton probleme të dobëta shëndeti, është për shkak të imbalancave ose një ose më shumë të këtyrë faktorëve.

Triada e shëndetit është interaktive dhe të gjitha anët duhet të vlerësohen për një shkak të fshehur të problemit. Një problem shëndetësor në një anë të triadës mund të ndikojë në anët e tjera. Për shembull, një imbalancë kimike mund të shkaktojë simptoma mendore. Kinesiologjia e aplikuar ndihmon praktikuesin të përcaktojë balancën e triadës dhe terapinë direkte ndaj anëve të pabalancuara.

error: Nuk lejohet kopjimi!