SOCRATES AWARD CANNES OCTOBER 2017

SOCRATES AWARD CANNES OCTOBER 2017

SOCRATES AWARD Medalja e “Çmimit Ndërkombëtar Sokrat” është bërë me një imazh Sokrati në profil me kristale Svarowski. Ka një mbishkrim në medalion “Primus Inter Pares”. Medalioni është bashkëngjitur në shiritin e atlasit të medaljes. Grupi i kompletuar i çmimit përbëhet nga simboli i rendit, një statujë dhe diplomë “Grawerton”. Asambleja e Biznesit Europian (EBA), Oxford, Britani e Madhe, – është një korporatë e pavarur për zhvillimin dhe menaxhimin e bashkëpunimit ekonomik, social dhe humanitar. Si një organizatë joqeveritare, EBA promovon transformimin e përvojës së fundit dhe praktikave ekonomike, krijimin e lidhjeve ekonomike, arsimore, kulturore dhe shkencore.

error: Nuk lejohet kopjimi!